Μαθήματα που αφορούν στην υποκατηγορία L' Ambiente

  • Materiali e attività per gli studenti del Politecnico di Atene.

    Το μάθημα αυτό αποτελεί μέρος της πρώτης ενότητας μαθημάτων Ιταλικής Τεχνικής Ορολογίας 4ου εξαμήνου που αναπτύχθηκε από την καθηγήτρια Maria Angela Rapacciuolo του Κέντρου Ξένων Γλωσσών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει μια πρώτη προσέγγιση από τους σπουδαστές σε αυθεντικά κείμενα και όρους σχετικά με την τεχνική ορολογία  στην ιταλική γλώσσα. Το μάθημα είναι διαθέσιμο μόνο για τους φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στις γραμματείες των σχολών τους για το αντίστοιχο μάθημα Ιταλικής Γλώσσας του 4ου εξαμήνου.

    Guest accessSelf enrolment
Skip Navigation

Navigation

    • Courses

      • L' ITALIANO TECNICO