Μαθήματα που αναφέρονται στην Αγγλική Τεχνική Ορολογία

 • Το μάθημα αυτό αποτελεί το πρώτο εξειδικευμένο μάθημα τηλε-εκπαίδευσης Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας 4ου εξαμήνου που αναπτύχθηκε για τους Πολιτικούς Μηχανικούς* από την καθηγήτρια Ελένη Κολέθρα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

  Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης εκμάθησης στους σπουδαστές, βασισμένης σε αυθεντικό υλικό σχετικό με την επιστήμη των Πολιτικών Μηχανικών στην αγγλική επιστημονική γλώσσα.

  Το μάθημα είναι διαθέσιμο μόνο για τους φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στη γραμματεία της σχολής τους για το αντίστοιχο μάθημα Αγγλικής Γλώσσας του 4ου εξαμήνου.

  * Λόγω της συγγένειας των σχολών, το μάθημα χρησιμοποιείται και από τις σχολές Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών.

  Self enrolment
 • Το μάθημα αυτό αποτελείται από τέσσερις γλωσσικές εργασίες για το μάθημα της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας 4ου εξαμήνου που αναπτύχθηκαν από την καθηγήτρια των αγγλικών Γώνη Τόγια.

  Το μάθημα είναι διαθέσιμο μόνο για τους φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στις γραμματείες των σχολών τους για το αντίστοιχο μάθημα Αγγλικής Γλώσσας του 4ου εξαμήνου.

  Διδάσκουσα
  ΤΟΓΙΑ ΓΩΝΗ

  Self enrolment
 • Το μάθημα αυτό αποτελεί το πρώτο μάθημα Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας 4ου εξαμήνου που αναπτύχθηκε από τις καθηγήτριες Ελένη Κολέθρα, Λίνα-Λαμπρινή Πετριανίδη, Γιώτα Χάρη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου.

  Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει μια πρώτη προσέγγιση από τους σπουδαστές σε αυθεντικά κείμενα και όρους σχετικά με την μηχανική στην αγγλική γλώσσα.

  Το μάθημα είναι διαθέσιμο μόνο για τους φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στις γραμματείες των σχολών τους για το αντίστοιχο μάθημα Αγγλικής Γλώσσας του 4ου εξαμήνου.


  Το ηλεκτρονικό μάθημα αποτελείται από 18 Ενότητες. 

  • Η υπoενότητα "Introduction" αποτελείται από εισαγωγικά κείμενα και ασκήσεις-παραδείγματα. Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να έρθουν οι σπουδαστές σε μια πρώτη επαφή με αυθεντικά κείμενα και όρους σχετικά με τη μηχανική στην αγγλική γλώσσα.
  • Οι υπόλοιπες ενότητες αποτελούν υλικό σε διάφορες μορφές, κείμενα και ασκήσεις αξιολόγησης. Ο σκοπός των ενοτήτων αυτών είναι διπλός: αφενός να προσεγγίσουν οι σπουδαστές αυθεντικά κείμενα με διαφορετικό ύφος και ευρύτητα όρων σχετικά με τη μηχανική στην αγγλική γλώσσα και αφετέρου να αξιολογηθούν.
  • Η δραστηριότητα "Questionnaire" περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος. Επιμέλεια: Τμήμα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών του Κέντρου Η/Υ του Ε.Μ.Π. & Ελένη Κολέθρα, Λίνα Πετριανίδη, Γιώτα Χάρη  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • PROGRAMMING