Κατηγορία μαθημάτων προγραμματισμού

  • Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην R. Η R είναι μία γλώσσα προγραμματισμού και ένα περιβάλλον για στατιστικούς υπολογισμούς και γραφικά. 

    Guest accessSelf enrolment
Skip Navigation

Navigation

    • Courses

      • PROGRAMMING